Příklad v poslední době dodávaných speciálních a vysoce čistých chemikálií

Příklad : označení  4N  znamená  99,99% čistota  (M.B.) na kovové nečistoty(5N5 = 99,9995%(M.B.)

Bismut-prach- 5N(M.B.) Bi 
Bromid barnatý 5N(M.B.) BaBr2
Bromid cínatý p.a. SnBr2
Bromid cíničitý 3N(M.B.),p.a. SnBr4
Bromid gallitý 5N(M.B) GaBr3
Bromid kobaltnatý p.a. CoBr2.6H2O
Bromid manganatý p.a. MnBr2.4H2O
Bromid rtuťnatý p.a.,4N,5N(M.B) HgBr2
Citronan nikelnatý >98% Ni3(C6H5O7)2.xH2O
Citronan železitý >99% FeC6H5O7.5H2O
Dichlorid-dioxid chromový 99% CrO2Cl2
Dichlorid-dioxid molybdenový 99% MoO2Cl2
Dusičnan ceritý 99% Ce(NO3)3.6H2O
Dusičnan gallitý 5N8(M.B.) Ga(NO3)3.8H2O
Dusičnan hlititý 5N(M.B.) Al(NO3)3.9H2O
Dusičnan inditý 4N8(M.B.) In(NO3)3.5H2O
Dusičnan lithný 4N5(M.B.) LiNO3
Dusičnan nikelnatý 4N8(M.B.) Ni(NO3)2.6H2O
Dusičnan olovnatý 4N(M.B.) Pb(NO3)2
Dusičnan praseodimitý 3N(M.B.)-REO Pr(NO3)3.5H2O
Dusičnan yttritý 4N5(M.B) Y(NO3)3.6H2O
Dusičnan zinečnatý 4N(M.B.) Zn(NO3)2.6H2O
Dusičnan zirkonylu 99% ZrO(NO3).6H2O
Fluorid amonný 5N(M.B.) NH4F
Fluorid barnatý 5N(M.B.) BaF2
Fluorid cínatý 99% SnF2
Fluorid hořečnatý 4N(M.B.) MgF2
Fluorid lithný p.a. LiF
Fluorid nikelnatý 4N6(M.B.) NiF2.4H2O
Fluorid olovnatý 4N(M.B.) PbF2
Fluorid stříbrný 97% AgF2
Ge-prach 5N(M.B.) Ge
Hexafluoroniobičnan amonný 4N(M.B.) (NH4)NbF6
Hydroxid amonný-26% p.p. NH4OH
Hydroxid nikelnatý 4N6(M.B.) Ni(OH)2.xH2O
Chlorid amonný 5N(M.B.) NH4Cl
Chlorid antimonitý 4N(M.B.),p.a. SbCl3

Chlorid cíničitý

Chlorid fosforitý

5N(M.B.),p.a.

5N(M.B.)

SnCl4

PCl3

Chlorid germaničitý 5N(M.B.) GeCl4
Chlorid hlinitý 4N(M.B.) AlCl3
Chlorid inditý 5N(M.B.) InCl3
Chlorid křemičitý 5N(M.B.) SiCl4
Chlorid lithný 4N5(M.B.) LiCl
Chlorid manganatý 4N(M.B.) MnCl2.4H2O
Chlorid měďný 4N(M.B.),p.a. CuCl
Chlorid nikelnatý 4N6(M.B.) NiCl2.6H2O
Chlorid olovnatý 5N(M.B.),p.a. PbCl2
Chlorid stříbrný 4N(M.B.),p.a. AgCl
Chlorid titaničitý 5N(M.B.) TiCl4
Chlorid zinečnatý 4N(M.B.) ZnCl2
Chlorid-oxid fosforečný 5N(M.B.) POCl3
Chloristan hořečnatý p.a. Mg(H2O)2(ClO4)2
Chloristan lithný p.a. LiClO4
Jodid sodný 5N(M.B.) NaI
Kyselina boritá 5N(M.B.) H3BO3
Kyselina fosfomolybdénová 99,50% H3PO4.12MoO3.12H2O
Kyselina fosfowolframová 99,50% H3PO4.12WO3.14H2O
Kyselina molybdenová p.a. MoO3.xH2O
Lithium-různé formy 3N(M.B.) Li
Metavanadičnan amonný 4N(M.B.),p.a. NH4VO4
Molybdenan amonný p.a. (NH4)6Mo7O24.4H2O
Molybdenan sodný p.a. Na2MoO4.2H2O
Nikl-prach-120mesch 4N6(M.B.) Ni 
Octan kademnatý p.a. Cd(CH3COO)2.2H2O
Oxid bismutitý 4N(M.B.) Bi2O3
Oxid boritý-různé formy 5N(M.B.) B2O3
Oxid cíničitý 5N(M.B.) SnO2
Oxid gallitý 4N(M.B.),p.a. Ga2O3
Oxid germaničitý 5N(M.B.) GeO2
Oxid hořečnatý 4N(M.B.) MgO
Oxid chromový 99% CrO3
Oxid inditý 4N(M.B.) In2O3
Oxid kobaltnatý 4N(M.B.) CoO
Oxid křemičitý 5N(M.B.) SiO2
Oxid molybdénový 5N(M.B.) MoO3
Oxid nikelnatý 4N6(M.B.) NiO
Oxid olovnato-olovičitý 4N(M.B.) Pb3O4
Oxid olovnatý 5N(M.B.),p.a. PbO
Oxid rtuťnatý-červený p.a. HgO
Oxid rtuťnatý-žlutý p.a. HgO
Oxid stříbrný 4N(M.B.),p.a. Ag2O
Oxid teluričitý 4N(M.B.),p.a. TeO2
Oxid titaničitý 5N(M.B.) TiO2
Oxid vanadičný 4N(M.B.) V2O5
Oxid vanaditý 99% V2O3
Oxid wolframový 4N5(M.B.) ,p.a. WO3
Oxid yttritý 4N(M.B.),p.a. Y2O3
Oxid zinečnatý 4N(M.B.) ZnO
Oxid železitý 4N8(M.B.),p.a. Fe2O3
Oxid železnatý 4N(M.B.),p.a. FeO

Síran hlinito-amonný

Síran hlinitý bezv.

4N(M.B.)

5N

NH4Al(SO4)2.12H2O

Al2(SO4)3

Síran lithný 4N5(M.B.) Li2SO4
Síran manganatý 4N(M.B.) MnSO4.4H2O
Síran nikelnatý 4N8(M.B.) NiSO4.6H2O
Síran stříbrný 4N(M.B.),p.a. Ag2SO4
Síran zinečnatý 4N(M.B.) ZnSO4.7H2O
Šťavelan hořečnatý 4N(M.B.) MgC2O4.2H2O
Šťavelan kobaltnatý 4N(M.B.) CoC2O4
Šťavelan manganatý 4N(M.B.) MnC2O4.2,5H2O
Šťavelan nikelnatý 4N6(M.B.) NiC2O4.2H2O
Šťavelan zinečnatý 4N(M.B.) ZnC2O4
Šťavelan železitý 3N(M.B.) Fe2(C2O4)3
Šťavelan železnatý  4N(M.B.) FeC2O4.2H2O
Tetrafluoroboritan lithný p.a. LiBF4
Tetrachlorid-oxid molybdenový 99% MoOCl4
Thiokyanatan rtuťnatý p.a. Hg(SCN)2
Uhličitan barnatý 5N BaCo3
Uhličitan hořečnatý 4N MgCO3
Uhličitan lithný 4N5 Li2CO3
Uhličitan nikelnatý zás. 4N6  NiCO3 .2 Ni(OH)2 . X H2O
Uhličitan vápenatý 4N CaCO3

   
Wolframan měďnatý 99%+ CuWO4 . X H2O
Wolframan sodný p.a. Na2WO4 .2H2O
Zinek práškový  5 -6 N  Zn
Železo prach 4N5  Fe