Cena chemikálií pod 100g  bude řešena jako cena zakázky .

 

Acetylentetrabromid č -80.-/100g
Acetylaceton- 400.-/500ml
Amidochlorid rtuťnatý p.a.- 210.-/100g
Antimon p.a. -780,-/100g
Antimon -kousky -99,999% -4100,-/100g
Antimon - kousky-99,9999%-1300,-/10g
Arsen 99,9999%- 4400.-/50g
Arsen- 99,999%- 3100.-/50g
Arseničnan sodný dodekahydrát- p.a 450.-/100g
Arsenitan sodný č. 400.-/100g
Azid sodný p.a.- 250.-/100g
Benzen pro UV 250.-/1000ml
Benzen p.a 70.-/1000ml

Benzylalkohol p.a.
Bismuth kousky -99,99% 110,-/50g
Bismuth kousky-99,995%-520,-/50g

Bismutičnan sodný p.a. - 550,-/50g

Bor práškový 97% - 1250,-/50g
Borhydrid draselný 200.-/50g
Borhydrid sodný p.a 680.-/100g
Borid zirkonu prach -1600.-/100g
Brom p.a , 300.-/100ml
Bromičnan draselný p.a. 60.-/100g,280,-/500g,490,-/kg
Bromičnan sodný p.a. 190.-/100g
Bromid amonný p.a. 50.-/100g

Bromid barnatý- p.a-860,-/100g
Bromid barnatý- 99,999%-680,-/10g ,6200.-/100g
Bromid cínatý- 90% -1040,-/100g
Bromid cíničitý  -99% 1660,-/100g
Bromid draselný č. 150.-/500g,40.-/100g
Bromid draselný p.a. 150.-/100g
Bromid fosforečný-BDH 380.-/10g
Bromid fosforitý  p.a.  240.-/100g,( ampule 100g,250g,500g)
Bromid gallitý - 99,999%- 290.-/1g
Bromid hlinitý bezv. p.a 2503- 550.-/100g;3800.-/kg

Bromid inditý - 99,99%(M.B.) - 5200,-/100g , 43700,-/kg
Bromid kademnatý tetrahydrát -p.a 1200.-/100g ,10800,-/kg

Bromid kademnatý bezv. -p.a 1500.-/100g ,13500,-/kg

Bromid kobaltnatý hexahydrát - p.a. 520.-/100g

Bromid lithný dihydrát -  p.a - 450,-/100g, 1800,-/500g

Bromid lithný bezvodý -  p.a - 520,-/100g, 2080,-/500g

Bromid manganatý tetrahydrát  - 99% - 560.-/100g
Bromid měďnatý  p.a .-780,-/250g

Bromid olovnatý pro syn. 1250.-/500g
Bromid rtuťnatý  p.a. 3120.-/1000g
Bromid sodný p.a.- 80.-/100g

Bromid strontnatý hexahydrát  p.a. - 620,-/100g
Bromid thallný 1950.-/100g
Bromid thallný zvl.č 2200.-/100g
Bromid zinečnatý p.a. - 400.-/250g
Celulosa mikrokrystalická

Cer ingot -1750,-/ 368g
Cín granule 99,995% - 1600,-/100g

Cín trubičkový na pájení - 180,-/100g

Cíničitan sodný trihydrát č. -140,-/100g 
Citronan amonno-železitý -zelený-180,-/50g , 320,-/100g
Citronan amonný p.a.
Citronan draselný  p.a.  60.-/100g,150,-/250g,350,-/kg
Citronan měďnatý
Citronan měďnatý p.a.
Citronan sodný č. 40.-/500g
Citronan sodný p.a. 90.-/kg
Citronan železitý   -600.-/500g
Citronan železnatý - 120.-/ 100g
Cyklohexan p.a 120.-/900ml
Cyklohexanol 70.-/900ml
Cyklohexanon-č 120.-/900ml
Čpavek p.a -60.-/900ml
Dewardova slitina č. 250.-/100g
Deionizovaná  voda , destilovaná voda   -  3 -  4,5 .- / 1 litr(dle odběru)
Dichlorethan 140.-/900ml
Dichlormathan 130.-/900ml
Diethylenglykol 80.-/900ml
Dichlorid dioxid molybdenový -9000.-/100g
Diethylether 110.-/500ml
Dihydrogenarseničnan draselný 120.-/50g
Dihydrogenfosforečnan amonný p.a. 130.-/500g
Dihydrogenfosforečnan draselný č. 130.-/500g
Dihydrogenfosforečnan draselný p.a 200.-/500g
Dihydrogenfosforečnan nikelnatý č.
Dihydrogenfosforečnan sodný č. 70.-/500g
Dihydrogenfosforečnan sodný p.a. 80.-/500g
Dihydrogenfosforečnan vápenatý č. 50.-/100g
Dihydrogenpyrofosforečnan disodný

Dikyanozlatnan draselný - p.a. - 730,-/g
Dimethylkarbonát 50.-/50ml
Dioxan 120.-/500ml
Dithioničitan sodný č.
Draslík - č. 1400.-/100g
Dusičnan amonno-ceritý p.a. 2400.-/500g
Dusičnan amonno-ceričitý p.a 2700.-/500g

Dusičnan amonný t.. 60.-/kg
Dusičnan amonný č.. 20.-/100g
Dusičnan amonný p.a. 60.-/500g
Dusičnan barnatý p.a.-180.-/100g,1400,-/kg
Dusičnan bismutitý zás.č 80.-/100g
Dusičnan bismutitý pentahydrát č. 120.-/250g
Dusičnan bismutitý pentahydrát p.a. 180.-/250g
Dusičnan bismutitý pentahydrát  99,999%- 2200.-/100g;9300.-/500g
Dusičnan ceritý č. 900.-/500g
Dusičnan ceritý p.a 1900.-/500g

Dusičnan cesný p.a. - 520.-/25g
Dusičnan draselný č.  150,-/1000g
Dusičnan gallitý hexah.-99,99%- 5050,-/100g
Dusičnan gallitý hexah. p.a.- 4900,-/100g
Dusičnan gallitý hexah.-99,9998% -11830,-/100g
Dusičnan hlinitý nonah.č. ,60.-/100g

Dusičnan hlinitý nonah. p.a. - 80,-/100g , 210,-/500g
Dusičnan hlinitý nonah. 99,999% - 1400.-/100g

Dusičnan hořečnatý hexahydrát p.a. - 460,-/ kg
Dusičnan chromitý nonahydrát - 99,9% -550,-/100g
Dusičnan chromitý nonahydrát - p.a. -190,-/100g ,750.-/500g
Dusičnan kademnatý č. 40.-/10g
Dusičnan kademnatý p.a. 160.-/100g
Dusičnan kobaltnatý hexahydrát  p.a 220.-/100g
Dusičnan lithný p.a. - 450,-/kg

Dusičnan manganatý hexahydrát p.a. - 320,-/ 500g(sklad 11 kg)
Dusičnan měďnatý p.a. - 1240.-/kg
Dusičnan měďnatý č.
Dusičnan nikelnatý hexahydrát č. 420.-/500g
Dusičnan nikelnatý hexahydrát p.a. 160.-/100g,1200,-/kg
Dusičnan olovnatý č. 30.-/100g
Dusičnan olovnatý p.a. 50.-/100g

Dusičnan olovnatý 99,999% (M.B.) -4670,-/250g
Dusičnan praseodymitý pentah. 99,9% - 1100.-/100g,9300/1000g
Dusičnan rtuťnatý č. 260.-/100g
Dusičnan rtuťnatý p.a. 360.-/100g
Dusičnan rtuťnatý p.a.rozteklý
Dusičnan rtuťný č. 220.-/100g
Dusičnan rtuťný p.a. 320.-/100g
Dusičnan sodný č. 20.-/100g
Dusičnan sodný p.a. -30.-/100g
Dusičnan strontnatý č. 65.-/100g
Dusičnan stříbrný p.a.

Dusičnan thallný p.a- 99,5%- 1600.-/100g
Dusičnan vápenatý 4H2O p.a. -310,-/kg 
Dusičnan vápenatý 4H2O č.
Dusičnan yttritý -99,9% - 290,-/100g
Dusičnan zinečnatý p.a. 80.-/100g
Dusičnan zirkonylu hexah. -p.a 1800.-/500g, 3400,-/kg
Dusičnan železitý p.a. 80.-/100g
Dusitan draselný p.a. 90.-/100g

Dusitan kobaltito-sodný p.a. -
Dusitan sodný č.  70.-/500g
Dusitan sodný p.a. 90.-/500g
Dvojchroman amonný p.a. 450.-/500g

Dvojchroman cesný - p.a.  -520.-/25g
Dvojchroman draselný č. 35.-/100g, 150.-/500g,280.-/kg
Dvojchroman draselný p.a. 160.-/100g , 520,-/500g
Dvojchroman sodný č.
Dvojchroman sodný p.a. - 90,-/100g 
Ethylenglykol č. - 90,-/ l
F 905
Fenol p.a.
Fenolftalein p.a -260,-/100g
Fenolftalein č. 
Fluorid amonný č. - 160,-/kg
Fluorid amonný p.a. - 320,-/ kg
Fluorid amonný p.p.-selectipur-roz. 40% 60.-/1000ml

Fluorid barnatý
Fluorid cínatý p.a -99% 3762.-/kg
Fluorid draselný p.a. - 680,-/kg

Fluorid draselný dihydrát p.a. -420,-/kg

Fluorid hlinitý č.
Fluorid hořečnatý
Fluorid lantanitý č.
Fluorid lithný - 99,95%- 850.-/250g
Fluorid lithný-p.a..-320,-/100g, 2720.-/1000g

Fluorid nikelnatý tetrahydrát - p.a. -1540,-/100g
Fluorid olovnatý č. -820,-/kg
Fluorid olovnatý p.a. - 280,-/100g
Fluorid olovnatý p.p.-99,995%- 4350.-/1000g
Fluorid sodný p.a. -460,-/kg
Fluorid stříbrný - p.a. -
 2000,-/100g
Fluorid vápenatý č. - 80,-/100g
Formaldehyd č.
Fosfid zinečnatý-pro elektr. -340,-/100g
Fosfomolybdenan amonný č
Fosfomolybdenan sodný p.a.
Fosforečnan amonný-sodný  p.a. - 40,-/100g (sklad 700 g)
Fosforečnan draselný p.a. -160,-/500g

Fosforečnan hořečnatý č.- 30,-/100g
Fosforečnan sodný dodekahydr. č.-80.-/500g
Fosforečnan sodný dodekahydr.. p.a. -130.-/500g 
Fosforečnan vápenatý

Fosforečnan zinečnatý p.a. - 40,-/ 100g(1,4 kg) 
Fosfornan manganatý -180,-/100g
Fosfornan nikelnatý -120,-/100g
Fosfornan sodný p.a
Fosfornan sodný č.
Fosfornan vápenatý č. -130,-/100g , 620,-/kg
Fosfowolframan amonný č
Ftalan draselný kys. -380,-/500g
Ftalan draselný p.a.

Gallium 99,999% -130,-/g, 4200,-/100g, 16000,-/500g

Gallium  99,9999% -150,-/g, 6500,-/100g ,26000,-/500g
Gallium  99,99999% -890,-/g
Germanium-ingot-99,999%- 4000,-/50g,
Germanium-prach-5N 5700.-/50g
Glycerin p.a. 130.-/900ml
Hexafluorohlinitan sodný-č Na3AlF6 - 540,-/kg
Hexafluoroniobičnan amonný
Hexakyanokobaltitan zinečnatý
Hexakyanoželezitan draselný p.a. 420.-/kg,3600/10 kg
Hexakyanoželeznatan amonný p.a.
Hexakyanoželeznatan draselný p.a. -580,-/kg
Hexakyanoželeznatan sodný p.a.
Hexametafosforečnan sodný č. 80.-/500g
Hliník 99,99%-na AlBr3
Hliník 99,996% 6,3x150
Hliník 99,999% drát-d=1mm-5N 1900.-/100g
Hliník 99,999% drát,d=2 1700.-/100g
Hliník 99,999%  ingot 600.-/100g
Hliník 99,9999%  ingot 2000.-/100g
Hliník-prach(100-200MESCH) -99,999% -  840,-/25g
Hliník prach -  0-100 um 450.-/500g

Holmium-99,9%- 600,-/g
Hořčík  hobliny- p.a.-  500.-/500g
Hořčík prach-0,1mm - 900.-/500g
Hořčík prach-0,1-0,2mm -850.-/500g
Hořčík prach0-,2-0,5mm -7
50.-/500g

Hořčík prášek čistý -450.-/500g
Hydrid hlinito-lithný -LiAlH4 p.s.  - 640,-/50 g 
Hydrid hlinito-sodný 94-96% 
Hydrogenarseničnan sodný heptahydrát p.a.
Hydrogencitronan sodný p.a.

Hydrogenfluorid draselný p.a. - 460,-/kg
Hydrogenfosforečnan amonno-sodný 
Hydrogenfosforečnan amonný p.a. -220,-/kg
Hydrogenfosforečnan disodný č. 
Hydrogenfosforečnan disodný p.a. -220,-/kg
Hydrogenfosforečnan draselný p.a. 150.-/500g
Hydrogensíran draselný p.a. -180.-/kg

Hydrogenuhličitan amonný č. - 160,-/kg 
Hydrogenuhličitan draselný č. -
Hydrogenuhličitan draselný p.a. -140.-/500g
Hydrogenuhličitan sodný č. jen 25 kg
Hydrogenuhličitan sodný p.a. -60.-/kg
Hydrogenvinan amonný p.a. 
Hydrogenvinan draselný  p.a. -  320,-/kg
Hydrogenvinan sodný 

Hydrochinon č.

Hydroxid amonný-26%-p.a 45.-/900ml
Hydroxid amonný-26%- č. 29.-/900ml

Hydroxid barnatý č. 100g/110.-Kč,590,-/kg
Hydroxid barnatý p.a. 100g/120.-Kč,620,-/kg
Hydroxid ceritý
Hydroxid draselný p.a -70.-/500g
Hydroxid hlinitý p.a -150.-/500g
Hydroxid hlinitý č- 90.-/500g
Hydroxid hlinitý-Bayerit-  190.-/kg,
Hydroxid chromitý č.
Hydroxid inditý
Hydroxid lithný č. 400.-/500g
Hydroxid nikelnatý
Hydroxid sodný č. 44,-/kg
Hydroxid sodný /K menší 0,0002%/
Hydroxid strontnatý-98%
Hydroxylamin K
Hydroxylaminhydrochlorid č.
Hydroxylaminhydrochlorid p.a.-680,-/kg

Chelaton I p.a -kyselina nitrilotrioctová -   340,-/500g

Chelaton II p.a -kyselina etylendiamintetraoctová -350,-/500g

Chelaton III p.a -disodná sůl dihydrát chelatonu II - 320,-/500g

Chelaton IV p.a - kyselina 1,2-diominocyklohexan-N,N,N,N-tetraoctová monohydrát -1200,-/100g

Chelatonát barnato-disodný hydr

Chelatonát hlinito-disodný hydr

Chelatonát hořečnato-didraselný hydr. č.

Chelatonát hořečnato-disodný hydr.

Chelatonát tetrasodný hydr.

Chelatonát zinečnato-disodný hydr.

Chelatonát železito-sodný dihydr.

Chloranilát barnatý trihydrát p.a.
Chlorečnan barnatý -360,-/100g
Chlorečnan draselný p.a. - 520,-/kg
Chlorid amonný p.a.  -150.-/kg
Chlorid amonný ch.č 150.-/1000g
Chlorid antimonitý p.a -2110  - 300.-Kč/100g,2000.-/kg
Chlorid barnatý dihydr. - č. - 320,-/kg
Chlorid barnatý dihydr.p.a. - 380,-/kg
Chlorid barnatý dihydr. -99,95% - 760,-/kg
Chlorid ceritý

Chlorid cesný p.a. -1640,-/100g
Chlorid cínatý dihydrát č. -420,-/500g
Chlorid cínatý dihydrát p.a. -440,-/500g

Chlorid cíničitý  p.a.

Chlorid cíničitý  99,999%, p.p. - 2260,-/100g

Chlorid draselný č.
Chlorid draselný p.a. -140,-/kg
Chlorid fosforitý
č. - 420,-/250 ml
Chlorid hořečnatý hexahydrát p.a - 210.-/kg
Chlorid hořečnatý hexahydrát p.p

Chlorid chromitý hexahydrát č. - 200,-/100g

Chlorid chromitý hexahydrát p.a. - 300,-/100g

Chlorid chromitý sublimovaný -p.a. - sklad -50 g

Chlorid kademnatý č.
Chlorid kademnatý 2,5  hydrát  p.a. -160,-/100g
Chlorid kobaltnatý č.
Chlorid kobaltnatý hexahydrát p.a. -280,-/100g
Chlorid křemičitý optipur-1700,-/*100g

Chlorid lanthanitý heptahydrát- p.a.- 940,-/100g
Chlorid lithný R-H-p.a 650.-/kg
Chlorid lithný-9205-5N
Chlorid lithný-č
Chlorid manganatý č.
Chlorid manganatý p.a - 360,-/kg
Chlorid měďnatý dihydrát č. - 220,-/500g
Chlorid měďnatý dihydrát p.a. - 280,-/500g
Chlorid měďný -přečištěný -99% - 1100,-/100g,9500,-/kg
Chlorid měďný p.a.-H.S-70% 30.-/100g

Chlorid měďný p.a.-H.S  - 97% 700.-/100g,5500,-/kg
Chlorid měďný p.p.  -4N 2800.-/100g,25750,-/kg
Chlorid molybdeničný p.a -320,-/10g
Chlorid nikelnatý hexahydr. p.a. -50,-/100g , 420,-/500g

Chlorid niobičný -NbCl5 -99,8%- 1220,-/50g (97g)
Chlorid olovnatý více 99% pro syn. Merck-807383 20.-/100g
Chlorid olovnatý č. -20.-/100g
Chlorid olovnatý p.a. -30.-/50g
Chlorid olovnatý - 99,9%
Chlorid rtuťnatý č. -390.-/250g
Chlorid rtuťnatý p.a. -540.-/250g
Chlorid rtuťný č. -140.-/100g; 600.-/500g
Chlorid sodný p.a. - 85,-/kg
Chlorid strontnatý hexahydrát č. -340.-/100g,3100,-/kg
Chlorid stříbrný- p.a.
Chlorid telluričitý -99,995%
Chlorid thallný č. -2200,-/100g
Chlorid titaničitý-pro synt. 80.-/100g
Chlorid titaničitý - 99,999%
Chlorid titaničitý - 99.99%

Chlorid titanitý bezv. č.
Chlorid uhličitý p.a.-1400,-/l
Chlorid uhličitý č. -1200-/l
Chlorid vanadičitý
Chlorid vápenatý bezv.  -80,-/kg
Chlorid vápenatý p.a.
Chlorid vápenatý dihydrát p.p (99,995%) -9800,-/250g
Chlorid wolframový
Chlorid zinečnatý č 140.-/1000g
Chlorid zinečnatý p.a. - 60,-/100g
Chlorid zinečnatý - 99,9%
Chlorid zinečnatý-roztok p.a na 3N

Chlorid zirkoničitý pro synt.

Chorid zirkonylu p.a. - 210,-/100g
Chlorid železitý GLR 300.-/ kg
Chlorid železitý hexahydrát - 90,-/100g
Chlorid železnatý tetrahydrát č
Chloristan amonný č,
Chloristan hlinitý -1080,-/100g
Chloristan hořečnatý-( 83 %) p.a - 3500.-/1000g
Chloristan lithný p.a -810,-/100g

Chloristan  lithný trihydrát p.a. - 520,-/100g
Chloristan sodný č. 180.-/100g
Chloristan sodný p.a. 210.-/100g, 1620,-/kg
Chloroform č.
Chloroform p.a- 130,-/900ml
Chrom hrubě práškový
Chrom prach
Chroman amonný č.
Chroman amonný p.a.
Chroman barnatý p.a.
Chroman draselný č.
Chroman draselný p.a. - 550,-/500g
Chroman olovnatý
Chroman sodný č. - 320,-/500g
Chroman sodný p.a. - 370,-/500g
Chromylchlorid -5400,-/100g
Indium ingot( 30 x100x7 mm)-99,999%(M.B.) - 160 g -13900,-/160 g 
Isoamylalkohol č.
Isopropylalkohol č. 40.-/400ml
Isopropylalkohol p.a 60.-/400ml

Jantaran sodný č.
Jod -resub. -360,-/100g,1300.-/500g;2400.-/kg
Jodičnan draselný č. -90.-/100g
Jodičnan draselný p.a. -250.-/100g
Jodičnan sodný p.a.-REI -
Jodid amonný č. - 1600,-/500g

Jodid amonný p.a.- 470,-/100g
Jodid bromný p.a
Jodid cesný
Jodid draselný p.a. 240,-/100g, 1900,-/kg

Jodid draselný  č.  220,-/100g, 1600,-/kg
Jodid germaničitý
Jodid kademnatý p.a -240,-/10g
Jodid kademnatý č -920,-/100g
Jodid nikelnatý p.a -730,-/10 g
Jodid olovnatý - 99% - 5390,-/500g
Jodid rtuťnatý ČSL - 240,-/100g,1900,-/kg
Jodid rtuťnatý č. -180.-/100g
Jodid sodný dihydrát p.a. -320,-/100g, 2900,-/kg
Jodid sodný bezv. 99,999%(M.B) -3400,-/100g
Jodid stříbrný- p.a. 790.-/100g, 6890,-/kg
Jodid vápenatý hyd
rát - p.a- 420.-/100g
Jodid zinečnatý p.a. -1420,-/100g

Jodistan draselný p.a.
Jodistan sodný p.a. 410.-/100g
Jodoform p.a.-  360.-/50g
Kadmium-99,999%
Kadmium p.a -520,-/100g,3500,-/kg
Kadmium-kousky č - 420,-/100g,2800,-/kg
Kafr -140,-/100g , 420,-/500g
Kaolin
Karbaminát amonný
Karbid boru-1000

Karbid vápenatý t. -650,-/kg
Karbid wolframu-karbid titanu/70:30/ jemný prášek -800,-/100g
Kobalt prášek -1300,-/kg
Kobalt prášek /10 mikronů)/ -1600,-/kg
Kobalt ingot - 1000,-/kg
Korund-hrubý
Křemičitan disodný p.a./9H2O/
Křemičitan disodný p.a.
Křemičitan zirkoničitý-ZrSiO4- 40um - 720--/kg
Křemík-p.p 1700.-/250g
Křemík kusový - 99% - 120,-/100g,800,-/kg
Křemík prach pure
Kyselina amidosulfonová p.a.
Kyselina arsenitá
Kyselina benzoová p.a. 150.-/1000g
Kyselina benzoová č.
Kyselina boritá č. 85.-/kg
Kyselina boritá p.a. 130.-/kg
Kyselina boritá -p.p.
Kyselina bromovodíková p.a 80,-/100ml
Kyselina bromovodíková  p.p.

Kyselina citronová p.a. - 90,-/kg
Kyselina dusičná p.a. - 90.-/ 900ml
Kyselina fluorovodíková č.- 40% , 190.-/l
Kyselina fluorovodíková p.a. -40% , 260.-/l
Kyselina fosfomolybdenová p.a 480.-/100g , 4400,-kg
Kyselina fosfowolframová p.a-  420.-/100g ,3800,-/kg

Kyselina glykolová -99%  -  350.-/100g
Kyselina chloristá p.a.-70 %- 120.-/100 ml, 850,-/900 ml
Kyselina chloristá p.a. 57 % 650.-/900ml
Kyselina jantarová p.a.- 140,-/100g

Kyselina jodičná- p.a. - 900,-/100g
Kyselina jodistá-p.a 1200.-/100g
Kyselina jodovodíková- p.a. 850.-/100ml, 7500,-/ l - dočasně není
Kyselina molybdenová č. 1800.-/1000g
Kyselina molybdenová p.a.
Kyselina monochloroctová č.
Kyselina monochloroctová p.a
.
Kyselina o-fosforečná  p.a. 160,-/ l

Kyselina o-fosforečná  č. 120,-/ l
Kyselina octová p.p.
Kyselina octová p.a. 80.-/900g
Kyselina octová č.-99%
Kyselina salicylová č.
Kyselina salicylová p.a. -160-/100g

Kyselina seleničitá -99,999%(M.B.) -3250,-/100g, 12320,-/500g

Kyselina seleničitá p.a. -  920,-/100g, 7200,-/kg
Kyselina seleničitá č.- 850.-/100g

Kyselina seleničitá t. - 650.-/100g

Kyselina selenová 40%

Kyselina silimolybdenová -p.a.

Kyselina siliwolframová -p.a.
Kyselina sírová ch.č. - 160.-Kč/1000ml
Kyselina siřičitá p.a.
Kyselina stearová p.a

Kyselina stearová ch.č
Kyselina šťavelová -99.5% 60.-/500g
Kyselina šťavelová č. 55.-/1000g
Kyselina šťavelová p.a. 85.-/500g

Kyselina tellurová dihydrát p.a.-3160,-/250g
Kyselina tetreafluoroboritá-40% 420.-/1000ml

Kyselina tetrafluoroboritá-50% 600.-/1000ml

Kyselina vanadičná - 260,-/100 g (290 g)

Kyselina vinná č -120.-/500g
Kyselina vinná p.a. -140.-/500g
Kyselina wolframová  č. 850,-/500g 
Kyselina wolframová p.a. -950.-/500g
Lithium -99.9% -  1600.-/100g

Lugolův roztok - 260.-/1000ml
Lukopren  směs ( N 1725 +N 1522) 1:1  -světle béžový  200,-/kg
Lukopren N 1522 -  bílý  200,-/ kg
Lukopren N 1000  -transparentní -  200,-/ kg
Mangan kousky -99,9+%-2160,-/ kg
Manganistan draselný p.a. - 320,-/kg
Manganistan draselný č.  - 250,-/kg
Manganistan stříbrný p.a. -
((cena stříbra Kč/g(Kitco.cz))*0,5*1100) / 1kg ;  ((cena stříbra Kč/g(Kitco.cz))*0,5*121) / 100g
Metaboritan lithný - 4N5 600.-/10 g
Metavanadičnan amonný č. - 180,-/250g
Metavanadičnan amonný p.a.- 150,-/100g

Metavanadičnan amonný -99.95%
Methanol p.a
Metol p.f. - 140,-/100g
Měď špony -60.-/100g
Měď -prach -80.-/100g
Měď -prach 65-130 um - 80.-/100g
Molekulové síto 1nm-průměr 2mm
Molekulové síto S5A   - 700,-/500g
Molekulové síto S4A -  600,-/500g
Molekulové síto S3A  -  600,-/500g
Molekulové síto 13y  -  700,-/500g
Molybden-prach pod 125um
Molybden-prach 
Molybdenan amonný č. 1220.-/kg
Molybdenan amonný p.a.- 1800.-/kg

Molybdenan draselný č. - 120,-/ 100g
Molybdenan olovnatý
Molybdenan sodný dihydrát č. 120.-/100g,900,-/kg
Molybdenan sodný dihydrát  p.a.- 220.-/100g , 1540,-/kg
Mravenčan amonný p.a
Mravenčan draselný č.
Mravenčan ethylnatý č.
Nikl prach - 125 mikr. -3800,-/kg

Nikl prach - 99,99 %(M.B.)   -3400,-/100g
Nikl prach - 99,998% (M.B.)-  4700,-/100g
Nikl - 99,995% - folie , plíšky , odřezky -1800,-/kg
Nikl kousky 2mm -99 % - 120,-/100g 
Nikl-raney p.a -210,-/50 g
Nikl-titan  - prášek - 28,5%:71,5%
Nikl-titan  - prášek  -66%:34%
Niob (prach) - 99,3%-1380,-/100g

Niobičnan lithný pro opto. - 450,-/25 g (sklad 450 g)
Nitrid boru-BN-prach -880,-/50g
Nitrid boru-BN-kousky

Nitrid fosforu -P3N5 -p.a. -2100,-/100g
Nitrid hlinitý-880,-/100g

Nitroprusid sodný dihydr. p.a. -  180,-/100g
Octan amonný č. ;80.-/kg
Octan amonný p.a. ;150.-/kg
Octan barnatý č. ;800.-/500g
Octan barnatý p.a. ;1600.-/500g
Octan butylnatý p.a.
Octan celulozy
Octan draselný č ;60.-/500g
Octan draselný p.a. 260.-/500g

Octan chromitý dihydrát p.a. - 20 g -80,-/20g
Octan kademnatý č. ;600.-/kg
Octan kademnatý p.a. -190.-/100g;900.-/500g;1400.-/kg
Octan manganatý č.
Octan měďnatý č. ; 500.-/kg
Octan měďnatý p.a.;400.-/100g
Octan olovnatý zás. dle Horna č.
Octan olovnatý trihydrát- č. 30.-/100g;120.-/kg
Octan olovnatý trihydrát- p.a. 40.-/100g;200.-/kg
Octan rtuťnatý p.a.;940.-/100g;4500.-/kg
Octan sodný trihydrát p.a. -130,-/kg

Octan sodný bezvodý p.a. - 30,-/100g ,  č. 20,-/100g
Octan stříbrný  99,5 %
 
Octan zinečnatý
Octan zinečnatý p.a.;60.-/250g;220.-/kg

Octan železitý č. - 80,-/100g

Olej vývěvový - 140,-/1000ml
Oleum -18 % ,d- 1,886 - 500ml/ 160.-
Olovo gran. p.a.
Olovo pásky-p.a
Olovo 130.-/100g
Olovo 700.-/100g
Oxid antimonitý č.
Oxid  antimonitý p.a. 650.-/100g
Oxid  arseničný p.p -5N;2500.-/50g
Oxid  arsenitý č.
Oxid  arsenitý p.a. 600.-/100g
Oxid  barnatý č. - 340,-/250g
Oxid  berylnatý p.a.-OXBE2208-3N2 ;3680.-/100g
Oxid  bismutitý č. - 240,-/100g
Oxid  bismutitý p.a. 410,-/100g
Oxid  bismutitý p.p-99,999% -1600,-/100g,12800,-/kg
Oxid  boritý práškový p.a - 460.-/100g
Oxid  boritý tavený- 99,999% -  2800.-Kč/50g , 11600,-/250g
Oxid  boritý sypaný-amp.- 99,999% - 2800,-/50g , 12600,-/250g
Oxid  ceričitý p.a -600,-/50g,4500,-/kg

Oxid  ceričitý č. -400,-/50g,3500,-/kg
Oxid  cínatý p.a.- 2508 M 220.-/100g
Oxid  cíničitý č -900,-/500g,1600,-/kg
Oxid  fosforečný p.a; 320.-/500g
Oxid  gadolinitý - 99,9%
Oxid  gadolinitý -99,99%
Oxid  gadolinitý- 99,999% -  3600,-/100g , 15200,-/500g

Oxid  gallitý -99,999%  - 4200.-/50g;15200.-/250g
Oxid  gallitý -99,99%  - 3200.-/50g;10150.-/250g
Oxid  gallitý grade I -2408-PL
Oxid  gallitý grade I - 2408-PH/horší/
Oxid  germaničitý -min. 99,995% -1680.-/10 g,13200,-/100g
Oxid  hlinitý p.p.- 99,998% - 720,-/100g
Oxid  hlinitý pro chromatografii .Brockmann II , 520,-/kg
Oxid  hlinitý p.a. - 150,-/250g

Oxid hlinitý superactiv(S -200 m2/g) 160,-/100g - sklad 2 kg
Oxid  holmitý -99,9%- 720,-/5g,7380,-/100g
Oxid  hořečnatý p.a.-220,-/500g
Oxid  hořečnatý č.
Oxid  hořečnatý Specpur JM28231
Oxid  hořečnatý 4N7 -3400.-/50g; 34500.-/kg

Oxid  chromitý p.a. -520,-/500g
Oxid  chromitý č - 490,-/500g
Oxid  chromový č . 330.-/1000g
Oxid  chromový p.a - 280,-/500g
Oxid  inditý p.a.  400.-/10g
Oxid  inditý  4N ; 7000.-/50g;22000.-/250g
Oxid  inditý spektr.standard  JM
Oxid  kademnatý č.
Oxid  kademnatý p.a. 240.-/100g
Oxid  kobaltitý p.a.

Oxid  kobaltnatý p.a.420,-/50g
Oxid  křemičitý p.a.
Oxid  křemičitý p.p
Oxid  lantanitý  99,9%  ; 1200.-/100g
Oxid  manganatý č
Oxid  manganičitý p.a. - 140,-/100g
Oxid  měďnatý č
Oxid  měďnatý p.a. -1200,-/kg
Oxid  měďný -160,-/100g
Oxid  molybdenový č. 1200.-/500g
Oxid  molybdenový p.a.- 380.-/100g
Oxid  molybdenový p.p.
Oxid  neodymitý-3N - 750,-/25g
Oxid  neodymitý-99%- 3940.-/1000g
Oxid  nikelnatý p.a -420,-/100g
Oxid  nikelnatý -p.p. - 3450.-/100g

Oxid  niobičný -99,95% - 1560,-/100g , 12460,-/kg
Oxid  niobičný - 99,999% - 1240,-/50g
Oxid  olovičitý č. -950.-/kg
Oxid  olovičitý p.a -2200.-/kg
Oxid  olovnato-olovičitý č. 70.-/100g,600,-/kg
Oxid  olovnato-olovičitý -4N
Oxid  olovnato-olovičitý -4N5
Oxid  olovnatý č.-žlutý
Oxid  olovnatý ČSL 30.-/100g
Oxid  olovnatý p.a./žlutý 45.-/100g
Oxid  olovnatý -99,999%- 2500,-/100g,14800,-/kg
Oxid  praseodymitý p.a 400.-/100g
Oxid  rtuťnatý p.a.-červený -180.-/100g,1600,-/kg
Oxid  rtuťnatý č.-žlutý- 160.-/100g;1450.-/kg
Oxid  rtuťnatý p.a.-žlutý-2603 180.-/100g
Oxid  siřičitý
Oxid  samaritý
Oxid  samaritý
Oxid  skanditý p.a. -660,-/g
Oxid  skanditý -99,999% - 1780,-/g

Oxid skanditý ch.č. - 580,-/g
Oxid  stříbrnatý- 500.-/10g
Oxid  tantaličný 99% - 3800,-/100g
Oxid  telluričitý 99,99% -6500,-/250g
Oxid  titaničitý  -99,999% -4200.-/50g;14790.-/200g
Oxid  titaničitý p.a - 1940,-/kg
Oxid  titaničitý č. - 600,-/kg
Oxid  vápenatý p.a -40,-/100g
Oxid  vápenatý č. -200,-/kg
Oxid  vápenatý kousky
Oxid  vanadičitý 99,9%
Oxid  vanadičný č. -1850,-/ kg
Oxid  vanadičný p.a. -  3200.-/ kg
Oxid  vanadičný p.p. - 1450.-/250g
Oxid wolframový-99,5% - 2400.-/1000g
Oxid  wolframový -99,995% - 3100,-/100g
Oxid wolframový -99,95% - 320,-/100g
Oxid  yttritý -99,95% - 2200,-/kg
Oxid  yttritý -99,99% - 2600.-/kg
Oxid  yttritý -Specpure JM-5N
Oxid  zinečnatý -ČSL
Oxid zinečnatý p.a. -180,-/kg
Oxid  zinečnatý 99,99%
Oxid  zirkoničitý č. -1100,-/kg

Oxid zirkoničitý p.a.-900,-/500g,1740,-/kg
Oxid  zirkoničitý p.p - 6000,-/100g
Oxid  železitý - 200.-/250g
Oxid železitý p.p - 1820,-/ 100g
Oxid  železnatý 2601 2400.-/100g
Oxichlorid zirkoničitý p.a.
Parajodistan sodný
Peroxid barnatý p.a
Peroxid barnatý č. stř.
Peroxid sodný  p.a. - 700,-/500g ,1100,-/ kg 

Peroxid vodíku- 25 - 30 % nestabilizovaný- 140,-/l
Persíran amonný pa -120,-/500g
Persíran draselný p.a.- 210,-/500g
Persíran sodný p.a. -  250,-/500g
Polyethylenglykol 1500  - 80,-/250g
Polysulfid draselný - 90,-/100g (0,6 kg)
Pyridin p.a. - 420,-/250 ml
Pyrofosforečnan sodný-p.a - 800.-/kg
Pyrofosforečnan sodný č. -450.-/kg
Pyrosíran draselný -K2S2O7- p.a.
Pyrosiřičitan draselný p.a.- 340,-/kg
Pyrosiřičitan sodný  č. -290,-/kg
Pyrosiřičitan sodný p.a. - 360.-/kg

Rtuť tech. - 60,-/100g , 500,-/kg
Rtuť č. - 120,-/100g , 900,-/kg
Rtuť - 99,999% -140,-/100g ,1250,-/kg
Selen-katalyzátor dle Wienigera
Selen prach - 10.-/1g
Selen prach- 99,999%
Selen prach p.a
Selen kousky-3N5
Seleničitan sodný-bezv.-č -1220,-/100g ,10450,-/ kg
Seleničitan sodný-bezv.-p.a -1440,-/100g
Seleničitan sodný.pentehydrát -p.a -540,-/50g,980,-/100g,8400,-/kg
Silikagel -CH 70-200
Silikagel s ind. 240.-/kg
Silikagel bez ind. 120.-/kg
Silikonový olej - 460,-/ 1000ml
Silikonový olej M1000 - 480,-/1000ml
Silikonový olej MF LUKOIL
Simax sklo prach 40-100um
Simax sklo prach nad +100um
Síra č
Síran amonno-céričitý p.a.
Síran amonno-hlinitý č.
Síran amonno-nikelnatý č
Síran amonno-nikelnatý p.a
Síran amonný p.a. -120,-/kg                              
Síran amonný -99,999%
Síran barnatý č. - 140,-/500g

Síran ceričitý tetrahydrát p.a. 150,-/10g, 1200,-/100g,3200,-/500g

Síran casný  p.a. - 480.-/25g
Síran cínatý č. 950.-/500g
Síran draselno-hlinitý č
Síran draselno-hlinitý p.a. -420,-/kg
Síran draselno-chromitý č. -320,-/kg
Síran draselno-chromitý p.a. -460,-/kg
Síran draselný p.a. 200,-/1000g
Síran tetraaminměďnatý p.a

Síran hlinitý -99,999% - 950,-/25g, 6000,-/250g, 18750,-/kg
Síran hlinitý oktadekahydrát  -p.a. - 190,-/500g
Síran hlinitý  č -60.-/500g
Síran hořečnatý bezvodý  ,p.a., 210.-/ 1000g
Síran hořečnatý 7H2O p.a 70,-/1000g
Síran hydrazinia č. 220,-/100g
Síran hydrazinia p.a. -280,-/100g
Síran chromitý č.-480.-/500g
Síran kademnatý č. 200.-/500g
Síran kademnatý p.a. 60.-/100g
Síran kobaltnatý č. -240,-/100g
Síran kobaltnatý p.a. - 280,-/100g
Síran lithný p.a.
Síran manganatý p.a. 850,-/kg,460,-/500g
Síran měďnatý bezvodý p.a  - 1100.-/kg

Síran měďnatý bezvodý  č. - 650,-/ kg
Síran měďnatý pentahydrát  p.a. 220.-/kg
Síran nikelnatý č.
Síran nikelnatý p.a. -280,-/500g
Síran nikelnatý t.
Síran rtuťnatý p.a. 1600.-/kg

Síran rubidný p.a. - 1025.-/25g
Síran sodný bez. č. 25.-/1000g
Síran sodný bez. p.a. 50.-/500g
Síran sodný kr. p.a. 100.-/500g
Síran strontnatý
Síran stříbrný
Síran zinečnatý heptahydrát č. -130.-/kg
Síran zinečnatý heptahydrát-  p.a. - 160,-/kg

Síran zirkoničitý tetrahydrát -ch.č. -160,-/100g
Síran železito-amonný pa 80.-/100g
Síran železnato-amonný p.a. - 85.-/100g
Síran železitý p.a -140.-/250g;520.-/kg
Síran železitý č.
Síran železnatý č -60.-/500g
Síran železnatý p.a. -200.-/500g
Siřičitan sodný p.a.-bezv. 280.-/1000g.
Sklo prach pod 63um
Slitina Ni-Al /1:1/ pod 70um  -  1200,-/ kg
Slitina Ni-Al /1:1/ nad 100 um - 1200,-/ kg
Sodík - 300.-/50g; 1500.-/500g
Stearan olovnatý
Stearan vápenatý
Suboxid olova
Sulfan-99,85%
Sulfan-99,5%
Sulfid antimonitý
Sulfid arsenitý kusový-3200,-/25g

Sulfid draselný - 120,-/100g (1 kg)
Sulfid gallitý -180,-/g
Sulfid kademnatý  p.a. - 380,-/100g,3400,-/kg
Sulfid měďnatý
Sulfid molybdenový -1350,-/100g
Sulfid rtuťnatý červený p.a.-600,-/100g

Sulfid rtuťnatý černý p.a.- 250,-/100g
Sulfid sodný bezv. č. 140.-/100g
Sulfid sodný nonahydrát - p.a.  - 80,-/100g
Sulfid zinečnatý - 5N specpure -420,-/25g
Sulfid železnatý č.- 380,-/kg

Sulfurylchlorid p.a.  - 200,-/250g( jen 250g v ampuli)
Šelak - 130,-/250g
Škrob č.
Škrob p.a. -50.-/100g; 300.-/kg
Stearát zinečnatý 250.-/kg/780/
Stříbro redukované
Šťavelan amonný č.
Šťavelan amonný p.a. - 160,-/250g
Šťavelan barnato-mědnato-yttritý p.a.
Šťavelan barnatý
Šťavelan draselný p.a. - 400,-/500g
Šťavelan hořečnatý
Šťavelan inditý ov
Šťavelan kobaltnatý p.a. -180,-/100g
Šťavelan manganatý 500.-/100g
Šťavelan nikelnatý
Šťavelan skanditý p.p.
Šťavelan sodný č.
Šťavelan sodný p.a. -120,-/100g ,660,-/ kg

Šťavelan stříbrný p.a. -  24,-/ g (sklad 10 g )
Šťavelan yttritý
Šťavelan zinečnatý - 99,99%(M.B.) -2600,-/250g
Šťavelan železitý p.a- 1050,-/100g
Šťavelan železnatý p.a 950.-/kg
Tanin Ph.
Tellur prach-kousky -99,99% - 980.-/100g
Tellur prach - kousky-99,999% - 2400,-/100g
Tellur -rods 5mm-JM 11045

Telluričitan draselný p.a. - 220,-/10g ( sklad-100 g)
Tetraboritan sodný p.a.  - 50.-/500g,80.-/kg
Tetrafluoroboritan amonný č. -220.-/250g
Tetrafluoroboritan draselný p.a 450.-/500g
Tetrafluoroboritan lithný č - 420,-/100g
Tetrafluoroboritan lithný p.a - 960,-/100g , 8500,-/kg
Tetrafluoroboritan sodný č. -1100.-/kg
Tetrahydrofuran pro HPLC
Tetrachloroměďnatan amonný dihydrát p.a.- 1120.-/500g

Tetrakyanortuťnatan draselný - K2(Hg(CN)4) p.a.  -1600,-/100g( sklad 1 kg)
Tetramethylamoniumhzdroxid-10%roz.
Thiokyanatan amonný č. - 120,-/100g
Thiokyanatan amonný p.a - 180,-/100g
Thiokyanatan draselný p.a. 120,-/100g ,450.-/500g
Thiokyanatan rtuťnatý  - 320,-/100g ,1320.-/500g;2400.-/kg
Thiokyanatan sodný p.a -300.-/250g

Thiokyanatan sodný č. -200.-/250g


Thiomočovina č.-  160,-/kg
Thionylchlorid
Thiosíran amonný č.
Thiosíran disodný kr. p.a. 160.-/1000g
Titan houba
Titan prach pod 40 um - 900.-/100g
Titan prach pod 125 um -600.-/100g
Titan špony -2400.-/kg
Titan páska ,1x20 mm
Titan tyč d=10mm
Titaničitan strontnatý-SrTiO3 č. -240,-/100g,1600,-/kg
Toluen
Tributylfosfat
Triethanolamin hydrochlorid p.a. 128EUR/kg
Trichlorid-oxid fosfororečný p.p 3300.-/250ml
Trichlorid-oxid fosfororečný č. - 380,-/250 ml
Tvrdidlo P2
Uhličitan amonný p.a -120.-/500g
Uhličitan amonný č -100.-/500g
Uhličitan hořečnatý zás. č.
Uhličitan barnatý č - 280,-/250g
Uhličitan barnatý p.a. -380,-/250g
Uhličitan barnatý 99,95%
Uhličitan barnatý p.f.

Uhličitan cesný  - 99,5%  - 1040,-/50g
Uhličitan draselno-sodný p.a.
Uhličitan draselný č-bezv.
Uhličitan draselný-bezv.p.a. 100.-/500g
Uhličitan draselný p.a.

Uhličitan hořečnatý pro fer. -420,-/kg
Uhličitan kademnatý č
Uhličitan kademnatý p.a
Uhličitan kobaltnatý -zás.č. 580.-/100g,4800,-/kg

Uhličitan lanthanitý - p.a.-  80,-/10g
Uhličitan lithný č. 200.-/500g
Uhličitan lithný p.a 1250.-Kč/500g
Uhličitan lithný -p.p 5N 1350.-Kč/100g
Uhličitan lithný- mikronizovaný
Uhličitan manganatý zásaditý č. 40.-/100g
Uhličitan měďnatý zás.č. 80.-/100g, 560,-/kg
Uhličitan nikelnatý zás.č. - 680,-/kg
Uhličitan olovnatý č.
Uhličitan olovnatý p.a. -900,-/500g
Uhličitan olovnatý zás.
Uhličitan strontnatý p.a
Uhličitan strontnatý č.

Uhličitan strontnatý vstup na supravodiče.
Uhličitan thallný p.a. -1720,-/10g
Uhličitan vápenatý
Uhličitan vápenatý p.a. - 150.-/1000g
Uhličitan vápenatý p.p
Uhličitan zirkonylu-42,5% ZrO2
Urotropin č. 130.-/500g
Urotropin p.a. 260.-/500g
Vanad-kousky č -
Vanad-drť č
Vapník folie -800.-/100g
Vapník kousky -800.-/100g
Vinan amonný p.a.

Vinan amonno-kobaltnatý č. 120,-/100g(sklad-250g)
Vinan amonno-železitý p.a.
Vinan amonno-železnatý p.a.
Vinan antimonylo-draselný ČSL 2 -190,-/100g,1500,-/ kg
Vinan didraselný p.a..0,5 H2O
Vinan draselný p.a.-kys. ov
Vinan disodný č.
Vinan disodný p.a.
Vinan draselno-sodný p.a- 160.-/500g
Vinan draselno-sodný č-150.-/500g
Vinan měďnatý
Vinan vápenatý

Voda deionizovaná  -  (3 - 12 uS) -   3 - 8 Kč/litr + obal
Wolframan měďnatý p.a
Wolframan amonný 450.-/100g
Wolframan sodný p.a. 1400.-/500g
Wolfram prach  99+%  - 750,-/100g , 4200,-/kg


Zinek práškový p.a. - 800,-/kg

Zinek gran. p.a.- 900,-/kg
Zinek shot-JM04048
Zinek  kousky-5N
Zinek -páska-4N5
Zinek -ingot - prášek  -99,9999% (prach pod 85um-23520.-/100g;ingot-800.-/100g)
Zinek -ingot-prášek-99,999%(prach-85-450um- 1700.-100g;ingot -400.-/100g)
Zirkonium ingot - 99,5% -350.-/5g
Zirkonium prášek ( pod 10 mirkonů)-99,3% -580,-/100g
Zirkonium prášek - 99,9% -570.-/10g, 8800,-/200g

Zirkonium ingot - 99,95% -590.-/5g
Železo práškové-0003-400.-/500g
Železo práškové-litina
Železo redukované

 

 

Spektrální standardy                         čistota           hmotnost(g)

 

Antimon prach   3N 100
Bismuth - kousky-94377   JM 100
Cín-prach -100mesh   6N 10
Cín-tyčka   JM 39211 100
Dusičnan kobaltnatý   JM 50
Dusičnan thalný - specpure   JM 20
Hexafluorogermenicitan amonný     18
Hliník- krystal   JM 200
Hliník-tyčka d-1mm   6N 0,5
Hliník-tyčka d-5mm   JM 3322 10
Holmium  99,9% atest     26
Hořčík-tyčka   JM 4220 4
Chlorid amonný   JM 2133 10
Chlorid draselný   JM 4098 10
Chlorid europitý   ampule 0,1
Chlorid sodný   JM 400257 50
Chlorid stříbrný   JM 50
Gallium    JM 10
Indium   JM 2776 0,78
Kadmium-tyčka   JM 4929 5
Kobalt   JM S2192 10
Křemík   JM 17689 80
Kyselina boritá   JM 28147 10
Měď prach    JM 100
Měď   JM 6561 10
Měď-tyčka   JM 11581 140
Mn3O4   JM 22295 10
Nikl   JM S2717 10
Nikl-4N8   JM S540 10
Nikl-spectr.standardy   VUK 100
Nikl-tyčka   JM 23326 250
Niob   JM 21095 10
Niob   JM 39389 10
Olovo-tyčka   JM 24007 250
Oxid arsenitý   JM 84314 100
Oxid berylnatý   JM 22126 5
Oxid berylnatý   JM 55444 30
Oxid bismutitý   JM 22692 10
Oxid ceritý    JM 20088 1
Oxid dysprositý    JM 9429 1
Oxid erbitý    JM 12004 1
Oxid erbitý   3N 3
Oxid europitý E2H2  spektr, 7
Oxid gadolinitý    JM 22089,S360 5
Oxid germaničitý   JM 12315 5
Oxid hlinitý   JM 100
Oxid holmitý    JM 9343 1
Oxid hořečnatý   JM 22197 10
Oxid hořečnatý   JM 525470 20
Oxid chromitý   JM 1876 10
Oxid chromitý   JM 21369 20
Oxid chromitý   JM 8151 10
Oxid inditý   JM 2776 20
Oxid kademnatý   JM 25096 5
Oxid kobaltnatý   JM 19397 10
Oxid kobaltnatý   JM 3399 10
Oxid lantanitý    JM 16405 26
Oxid měďnatý   JM 25348 20
Oxid měďnatý   JM 6228 10
Oxid neodymitý    JM 25673 1
Oxid nikelnatý   JM 550733 50
Oxid nikelnatý-černý   3N5 250
Oxid niobičný   JM 28841 10
Oxid olovnatý   JM 52339 50
Oxid praseodymitý    JM 9777 1
Oxid samaritý     5
Oxid samaritý    JM 5512 1
Oxid seleničitý   JM S52044 70
Oxid tantaličný   JM 27215 5
Oxid terbitý E2H23 JM 31093 8,6
Oxid ytterbitý    JM 9430 3
Oxid zinečnatý E2H23 JM 26588 60
Oxid železitý   JM 22772 40
Oxid železitý   JM S52323 50
Paladium-špony   JM 93933 4,95
Rhenium   JM 379 10
Selen kousky E2H1 6N 148
Selen kousky E2H1 4N5 200
Síra   JM3935 1
Síra   6N 5
Síran hořečnatý heptahydrát   JM 25
Tellur   JM 11669 50
Thálium   JM 400 2,56
Titan   JM S50497 100
Titan   JM S50497 100
Titan/Tyčka     10
Titan-špony     120
Uhličitah lithný   JM 39101 10
Uhličitah lithný   JM S84349 100
Uhličitan strontnatý   JM 5812 20
Uhličitan vápenatý   JM 4259 10
Vanad kousky   JM 12116 67
Wolfram   JM 35026 10
Zinek   5N 133
Zirkonium E2H23 JM 450 140
Železo   JM S524228 100
Železo-tyčka   JM 2620 50

Indikátory

Azur II eosin
Bathofenantrolin

1,4-phenylendiamin
1-Cystinum
1-Hexadecanol
1-naftolbenzein
1-nitroso-2-naftol
2,2-dipyridyl p.a.
2,4-diaminogenol dihydrochlorid
2,4-dinitrofenol č
2,5-lutidin
2,6-Dichlorfenol
3,5-dinitrobenzoová kyselina
3,5-eutidin
4-amino-5-nitroso-2-thiouracil č.
4-sulfonsaure-Na
9-hydroxiyxanthene-Xanthydrol
a,a-difenylglioxim
a,a-dipyridyl p.a.
Acetanilid č.
Agar pro elektroskopii
Alizarin p.a.
Alizarinsulfonan sodný
Alloxan č.
Alloxan hydrát
Alloxanthin
Alpha-Alpha-dipyridin
Aluminon p.a.
Amid kyseliny thiooctové p.a.
Amidočerň 10 B
Aminocyklohexan č.
Anilinhydrochlorid č.
Aragosa pro elektroforésu
Azobenzen č
Azur B

 

 
Benzensulfinan sodný
Benzidin p.a.
Benzidinhydrochlorid 
Benzimidazol č.
Benzonan sodný
Benzopurin 4B p.a.
Benzopurpurin
Benzo-purpurin Geigy
Bismuthon I p.a.
Brucin p.a.
Butyrát sodný(máselnan)
Cetyltrimethylamonium bromid č
Cukr hroznový
Cupron
Čerň eriochromová T
Čerň sudanová B
Červeň brompyrogallová
Červeň fenolová
Červeň chlorfenolová
Červeň kresolová
Červeň methylová -Na
Červeň methylová p.a.
Červeň naftylová
Dextrin
Diethylparafenylendiamin
Difenylkarbazid p.a.
Difenylthiokarbazon 
Difenylthiomočovina
Dichlorfluorescein
Dimethylenparafenylendiamin HCl p.a.
Dimetylglyoxim č.
DL-Mandelic
D-maltosa č.
D-manit č.
D-sorbit
Eosin
Fenidon č.
Fenolftalein č.
Fenolftalein p.a.
Fenolftalein potr.
Fenylfluoron
Fluorescein
Fluorexon 
Fruktosa D
Fuchsin
Fuchsin baz.
G-benzylaminopurin č.
Guanosin
Chelatonát barnato-disodný
Chelatonát hlinito-disodný
Chelatonát hořečnato-didraselný
Chelatonát hořečnato-disodný
Chinaldin-Na č.
Chinalizarin
Chinhydron p.a.
Chloralhydrát č
Chloramin T p.a.
Chrisoidin
Indigokarmín
Inosin
Kernechtrot
Kupral
Kupral sodný
Kvarcetin č.
Kyselina L-glutamová č.
Kyselina mandlová
Kyselina mléčná č.
Kyselina mléčná p.a.
Kyselina pyrogallolkarbonová p.a.
Kyselina sulfanilová č.
Kyselina sulfosalicilová p.a.
Lakmus
Lakmus gran.
Lloydś reagent
Lossamingrin
M 23 p.a.
Magneson
Mannit č.
Methylčerveň-Na
Methylčerveň-kyselina
Methyloranž
m-fenylendiamin
m-nitrofenol č.
Močovina 
Močovina p.a.
Modř bromthymolová
Modř bromthymolová
Modř glycinthymolová
Modř chromolánová 
Modř methylenová
Modř methylthymolová
Modř thymolová
Monomethyl-p-aminosulfat
Morin č.
Murexid
N,N-diethyldithiokarbaman sodný p.a.
N,N-difenyl-p-fenylendiamin č
N,N-difenyl-p-fenylendiamin p.a.
N,N-methylenebisacrylamide
N-Acetyl-2-naftylamin
Natronasbest fein gekornt
Neutralrot Geigy
Nicotinamid č.
Niklon
Nitramin
Nitrobenzen p.a.
Nitroprussid sodný p.a.
o-fenantrolin

o-Nitranilin č
Orange II 
Orange II Gaigy
Oranž III
Oranž methylenová - Na
Oranž xylenolová
Orcin
p-Benzochinon č.
p-Fenylendiamin č
Phenolsulfon pthaleinum
Phenylmerauricborat
p-Nitrofenol č.
p-Nitrofenol p.a.
Polyethylenglykol
Pyridylazoresorcinum
Pyronin G
Riboflavin
Rubum Congo
S 55
Spadns
Thymol blau
Thioacetamidum
Thymolftalein
Victoria blau 
Victoria blau B  Geigy
Violeť gentianová
Violeť krystalová
Violeť methylová
Zeleň bindscheldova
Zeleň brilantní
Zeleň bromkresolová
Zeleň malachitová
Zeleň pinakryptolová
Žluť dimethylová